Privacy policy

Hier bij Live CasinoRank houden we sterk rekening met de privacy waar je recht op hebt bij het bezoeken van deze site. Erkennen dat het verzamelen van informatie van onze gebruikers belangrijk is, maar om de behoeften van een gebruiker te beschermen en ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie veilig is en op de juiste manier wordt gebruikt, is ook voor ons een zeer belangrijke factor.

In dit privacybeleid willen we de methoden schetsen die Live CasinoRank gebruikt om informatie te verzamelen, te onderhouden en vervolgens te gebruiken die door onze gebruikers wordt verstrekt.

Iedereen die de Live CasinoRank-website bezoekt en gebruikt, doet dit met een aanvaarding dat ze akkoord gaan met de voorwaarden van ons privacybeleid en dat we de mogelijkheid hebben om de informatie te gebruiken op de manier die in dit beleid wordt beschreven.

Een gebruiker moet stoppen met het gebruik van deze site als een gebruiker het er niet mee eens is dat zijn informatie wordt gebruikt op de manier die wordt beschreven in het privacybeleid. Live CasinoRank behoudt zich het recht voor om ons privacybeleid op elk moment te wijzigen. Elke gebruiker die de site blijft gebruiken, hetzij na persoonlijke kennisgeving van deze wijzigingen, hetzij nadat wijzigingen op de site zijn geplaatst, wordt geacht deze wijzigingen te accepteren.

Ons gebruik van cookies

Op deze site worden cookies gebruikt. Een cookie is een bestand dat op de harde schijf wordt geplaatst van het apparaat waarmee de gebruiker toegang heeft tot de site. De cookie bevat informatie die de gebruiker regelmatig zal gebruiken op deze site. Cookies zijn heel gebruikelijk en worden vaak gebruikt om inloggegevens van websites en eventuele aanpassingen die een gebruiker op de site heeft aangebracht, op te slaan en op te slaan. Live CasinoRank gebruikt cookies alleen voor operationele doeleinden van de site.

Lees hier meer over ons cookiebeleid.

Om te helpen bij onze beveiligingsmaatregelen, het oplossen van problemen, administratieve taken en statistische analyse, verzamelt Live CasinoRank IP-adressen. Het IP-adres van een gebruiker kan door onze servers worden vastgelegd als ze een bepaalde webpagina bezoeken. Het IP-adres bestaat uit een nummer dat uniek is voor het apparaat van een gebruiker online.

Houd rekening met de openbare ruimtes van de site

Houd er rekening mee dat alle informatie die door een van onze sitegebruikers in een openbaar gedeelte van de site wordt verstrekt, wordt geclassificeerd als openbare informatie en dat alle gebruikers hiervan op de hoogte moeten zijn. Daarom wordt aanbevolen dat alle gebruikers op de hoogte zijn, discreet zijn en heel goed nadenken over het vrijgeven van persoonlijke details of informatie.

Houd er rekening mee dat alle informatie die op een forum, chatfaciliteit, openbare ruimte of messageboard van internet is geplaatst, kan worden gebruikt en verkregen door externe operators.

Het resultaat hiervan kan zijn dat een gebruiker promotionele advertenties, informatie of ongevraagde berichten ontvangt. Live CasinoRank kan geen enkele controle uitoefenen over derden, dus houd er rekening mee dat als u informatie op een openbaar gedeelte van onze site plaatst, er een kans bestaat dat u uzelf blootstelt aan risico's.

communicatie

Van tijd tot tijd gebruikt Live CasinoRank contactgegevens om gebruikers te voorzien van informatie over onze site en de aangeboden diensten die worden gebruikt of geopend. Als een gebruiker toestemming heeft gegeven om contact met hem op te nemen, kunnen er van tijd tot tijd berichten van ons komen voor niet-gerelateerde diensten.

Live CasinoRank biedt gebruikers de mogelijkheid om zich af te melden voor het ontvangen van berichten van onze pagina. De mogelijkheid wordt geboden wanneer we de gebruiker om informatie vragen. Een gebruiker heeft de mogelijkheid om zichzelf te verwijderen van alle contactlijsten die de gebruiker van promotiemateriaal voorzien, hoewel ze nog steeds belangrijke berichten kunnen ontvangen.

Een belangrijk bericht wordt verduidelijkt in de sectie. Afmelden voor communicatie met Live CasinoRank is opgenomen in elke communicatie die door ons wordt verzonden met details.

Het kan nodig zijn om persoonlijke informatie te verkrijgen voor een gebruiker om toegang te krijgen tot bepaalde delen van onze site of om bepaalde diensten te gebruiken. Live CasinoRank kan op sommige punten informatie verzamelen, waaronder wanneer een gebruiker zich registreert, wanneer een gebruiker deze vrijwillig aanbiedt, deze openbaar maakt op een openbaar gedeelte van een site of in enige directe communicatie met Live CasinoRank.

De persoonlijke informatie kan worden gebruikt om het account van een gebruiker te helpen beheren, voor factureringsservices of om promotiemateriaal aan te bieden.

Externe en externe agenten

Bij Live CasinoRank valideren we de persoonlijke informatie die een gebruiker ons heeft verstrekt tegen relevante databases van derden. Bij het accepteren van de algemene voorwaarden geeft een gebruiker ons toestemming om deze controles uit te voeren. Alle controles, inclusief controles bij kredietinformatiebureaus, worden uitgevoerd om identiteiten te bevestigen en hebben geen invloed op uw kredietwaardigheid. Live CasinoRank handelt in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wanneer een van onze externe partners of contractanten toegang heeft tot de informatie van een gebruiker, moeten ze zich houden aan het privacybeleid dat wij volgen. Onze site biedt links naar sites van derden en als een speler deze sites bezoekt, moeten ze zich ervan bewust zijn dat ons privacybeleid niet van toepassing is op deze sites. Een gebruiker dient het individuele privacybeleid van deze sites te controleren om er zeker van te zijn dat ze deze sites graag gebruiken.

Live CasinoRank kan de persoonlijke informatie van gebruikers vrijgeven indien wettelijk vereist. Als een derde partij beweert dat ze inbreuk hebben gemaakt op intellectuele eigendomsrechten die ze hebben en redelijke verificatie kan leveren dat u dit hebt gedaan, kunnen we uw persoonlijke gegevens verstrekken.

De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen worden overgedragen aan het nieuwe bedrijf als Live CasinoRank wordt verkocht.

Houd er rekening mee dat alle informatie die door gebruikers aan ons wordt verstrekt, buiten het VK kan worden gelokaliseerd en vervolgens wordt verwerkt. De informatie kan worden verwerkt op elke locatie waar Live CasinoRank, of enige gelieerde onderneming, agenten of dochterondernemingen actief zijn.

Het beschermheerschap van een gebruiker van de site geeft een gebruiker toestemming aan ons om de informatie van een gebruiker buiten het VK over te dragen of te verwerken. Live CasinoRank zal altijd krachtige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de informatie van een gebruiker goed wordt beschermd, inclusief het gebruik van gerespecteerde beveiligingsmethoden en -technologieën.

Hier bij Live CasinoRank streven we ernaar alles te doen wat in onze macht ligt om de informatie van een gebruiker veilig te houden, hoewel de aard van het internet onmogelijk is om de overdracht 100% veilig te houden. Dit betekent dat we geen verantwoordelijkheid kunnen nemen of enige aansprakelijkheid kunnen dragen voor het doorgeven van persoonlijke informatie die optreedt als gevolg van transmissiefouten, het verkrijgen van toegang door derden via ongeoorloofde middelen of andere oorzaken waarover we geen controle hebben.

Jij hebt ook een rol te spelen

Om ervoor te zorgen dat onze gebruikers online veilig blijven en dat de informatie veilig blijft, speelt de gebruiker een rol. Gebruikers hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat hun ID en wachtwoorden veilig blijven en er wordt voor gezorgd dat de informatie te allen tijde veilig blijft.

Live CasinoRank biedt ook de mogelijkheid om bepaalde delen van de informatie van een gebruiker bij te werken, te corrigeren of te verwijderen en het staat een gebruiker vrij om dit te doen als een gebruiker zich zorgen maakt over de nauwkeurigheid of wat er wordt onthuld. We behouden ons het recht voor om een billijke vergoeding in rekening te brengen voor het verstrekken van kopieën van informatie.

Als een gebruiker besluit om informatie te verwijderen, kan het zijn dat hij geen toegang meer heeft tot bepaalde diensten of delen van de site. Als dit zich voordoet, is ons beleid om geen restitutie te verlenen. Live CasinoRank kan echter nog steeds persoonlijke gegevens van een gebruiker in onze bestanden bewaren om ons in staat te stellen problemen op te lossen, geschillen te beëindigen, ervoor te zorgen dat onze gebruikersovereenkomst van kracht blijft en om ervoor te zorgen dat we voldoen aan alle wettelijke en technische vereisten voor het exploiteren van onze site.

Iedereen die de Live CasinoRank.com-website gebruikt, accepteert dat hij akkoord gaat met de voorwaarden van ons privacybeleid en dat we de mogelijkheid hebben om de informatie van een gebruiker te gebruiken op de manier die in dit beleid wordt beschreven.

Als een gebruiker het er niet mee eens is dat zijn informatie wordt gebruikt op de manier die wordt beschreven in het privacybeleid, moet hij stoppen met het gebruik van de site. Live CasinoRank.com behoudt zich het recht voor om ons privacybeleid op elk moment te wijzigen. Elke gebruiker die de site blijft gebruiken, hetzij na persoonlijke kennisgeving van deze wijzigingen, hetzij nadat wijzigingen op de site zijn geplaatst, wordt geacht deze wijzigingen te accepteren.